Oslobodjenje, Sarajevo, 22 September 2006
Dnevni avaz, Sarajevo, 18 September 2006
Dnevni avaz, Sarajevo, 20 April 2006 
Die Presse, Vienna, 18 April 2006, p. 4
Der Spiegel, Hamburg, 6 February 2006, p. 86 
Kurier, Vienna, 7 January 2006, p. 5